ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Nagyon örülünk annak, hogy meglátogatja weboldalunkat, és köszönjük, hogy érdeklődik társaságunk iránt. A weboldalunk használata során nagyon fontos számunka az adatvédelem és az adatbiztonság. A következőkben arról szeretnénk Önt tájékoztatni, hogy a weboldalunkon tett látogatása során az Ön személyes adatai közül mely adatokat rögzítjük és azokat milyen célokra használjuk.

Az adatkezelés alapelvei

A személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik. Ilyen például a név, életkor, cím, telefonszám, születési idő, e-mail cím, IP-cím vagy a felhasználói magatartás. Nem minősülnek személyes adatnak azok az információk, amelyek nem kapcsolhatók össze az Ön személyével, például az információk anonimizálása révén. A személyes adatok kezeléséhez (például gyűjtéséhez, lekérdezéséhez, használatához, mentéséhez vagy továbbításához) minden esetben szükség van törvényes jogalapra vagy az Ön hozzájárulására. A kezelt személyes adatok törlésre kerülnek, amint az adatkezelés célja teljesült és nem áll fenn további törvényben előírt nyilvántartás-vezetési kötelezettség.

A személyes adatok használata

Amennyiben a weboldalunkon személyes adatokat használnak, akkor ez a használat kizárólag az osztrák adatvédelmi törvény 2000 (DSG 2000), ill. az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek megfelelően történik. A DSG 2000 törvénnyel kapcsolatban részletes információk találhatók az adatvédelmi hatóság weboldalán vagy az osztrák  oder unter adatvédelmi törvény 2000 teljes jogi szövege pontban, az általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatban itt:  Információk az általános adatvédelmi rendeletről

A hozzájárulás visszavonása

A személyes adatok kezeléséhez, valamint az információs üzenetek küldéséhez adott hozzájárulás bármikor visszavonható. Ez a visszavonás bármikor elküldhető írásban az impresszumban megadott e-mail címre a keresztnév, a családi név és az e-mail cím megadásával. A személyes adatok kezeléséhez vagy az információs üzenetek küldéséhez adott hozzájárulás visszavonása, valamint a profil törlése esetén minden személyes adat visszavonhatatlanul törlésre kerül, ha nem áll fenn törvényi kötelezettség ezen adatok további kezelésére vonatkozóan.

Hozzáféréshez, helyesbítéshez és törléshez való jog

Az impresszumban megadott e-mail címre küldött írásos megkeresés esetén szívesen tájékoztatjuk Önt az olyan adatokról, amelyeket egy adott személlyel kapcsolatban tároltunk. A visszaélés elkerülése érdekében azonban azt kell kérnünk, hogy ilyen esetben a megfelelő formában igazolja magát velünk szemben, például egy érvényes fényképes igazolvány másolatának bemutatásával. Erre azért van szükség, hogy jogosulatlan személyek hamis személyazonossággal és információkérés ürügyén ne férhessenek hozzá más, idegen adatokhoz.

Amennyiben valaki azt észleli, hogy bizonyos adatokat nem megfelelően tárolták vagy azok hibásak, akkor az impresszumban megadott e-mail címre küldött írásos megkeresés esetén helyesbítjük azokat, ha a helyesbítés a weboldal vagy az általa rendelkezésre bocsátott szolgáltatások további (helyes) használatához szükséges.

Ha a személyes adatok a hozzájárulás alapján kerülnek tárolásra és egyébként nincs jogalap vagy jogszabályi kötelezettség az adatok tárolására vonatkozóan (például bírósági eljárás keretében), akkor a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul töröljük az adatokat.

SSL, ill. TLS titkosítás

Ez az oldal biztonsági okokból és a bizalmas információk, mint például az Ön által részünkre, mint az oldal üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések védelme érdekében SSL, ill. TLS titkosítást alkalmaz. A titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a “http://” átváltozik “https://”-re és egy lakat szimbólum látható a böngésző címsorában.

Ha aktiválva van az SSL, ill. TLS titkosítás, akkor az Ön által részünkre küldött adatokat harmadik fél nem olvashatja.

Automatikusan generált adatok / szerver naplófájlok használata

A weboldalunkhoz történő valamennyi hozzáférés és a webszerverünk által rendelkezésre bocsátott fájlok minden letöltése során meghatározott műszaki adatokat tárolunk. Ez azonban csak álnevesített (közvetetten személyes) formában történik, így ezeket az adatokat nem lehet személyekhez kapcsolni.

A következő adatokat naplózzuk:

  • A lekérő számítógép IP-címe
  • A megnyitott fájl(ok) fájlneve
  • A megnyitás dátuma és pontos ideje
  • A továbbított adatmennyiség
  • Állapotjelentés a megnyitásról
  • Az alkalmazott webböngésző információi

Ezen adatok tárolása arra szolgál, hogy garantálhassuk a weboldalunk biztonságát, valamint észlelhessük és nyomon követhessük a weboldalunk elleni támadásokat vagy az azzal való visszaélést.

Sütik

A weboldalunk „sütiket“ (a mindenkori böngészőben elhelyezett kis fájlok) és hasonló technológiákat használ, hogy biztosítani lehessen a weboldal szolgáltatásait és adatokat lehessen gyűjteni. A sütik többek között a következőkre szolgálnak: a preferenciák és beállítások mentése, a bejelentkezés leegyszerűsítése, az érdeklődésnek megfelelő reklám biztosítása, a csalás elleni küzdelem, a weboldalunk és online szolgáltatásaink működésének elemzése.

A sütiben található információkat a webszerver határozza meg, és akkor kerül elmentésre a mindenkori számítógépen, amikor megnyitják a weboldalunkat. A webszerver rendeli hozzá az élettartamot ezekhez a sütikhez, és így a sütik az élettartam lejárta után automatikusan törlődnek a mindenkori végberendezésről. A böngészőszoftverben azonban olyan beállítások is megadhatók, hogy minden esetben törölje a sütiket a böngésző bezárásakor.

A sütikre azért van szükség, hogy a weboldalaink megnyitásait egyértelműen hozzárendelhessük, ami bizonyos funkciók, például elsősorban a bejelentkezés funkció biztosításához szükséges. Ha nem kívánnak sütiket tárolni a mindenkori végberendezésen, akkor az a böngésző beállításaiban adható meg és így megakadályozható a mentés.

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webes elemzési szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. A Google Analytics úgynevezett “sütiket” használ. Ezek az Ön számítógépén tárolt szövegfájlok, és a weboldal Ön általi használatának elemzését teszik lehetővé. A jelen weboldal Ön általi használatára vonatkozó és a süti által létrehozott információkat rendszerint a Google valamelyik egyesült államokbeli szerverére továbbítják, és ott kerülnek tárolásra.

IP anonimizálás 

Ezen a weboldalon aktiváltuk az IP anonimizálás funkciót. Ezáltal a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződéses államában lerövidíti az USA-ba történő továbbítást megelőzően. Csak kivételes esetekben kerül sor arra, hogy a teljes IP cím továbbításra kerül a Google valamelyik USA-ban üzemeltetett szerverére és ott történik a rövidítés. Jelen weboldal üzemeltetője megbízásából a Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje a weboldal Ön általi használatát, és jelentéseket készítsen a weboldalon tapasztalt aktivitásról, továbbá a weboldal használatával, illetve az internethasználattal összefüggésben további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője számára. A Google Analytics által az Ön böngészőjéből átküldött IP-címet nem kapcsolják össze más Google-adatokkal.

Böngésző Plug-in
Ön megakadályozhatja a sütik tárolását a böngésző megfelelő beállításával. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal összes funkcióját teljes körűen használni. Ön ezenkívül megakadályozhatja a sütik által generált és a weboldal Ön általi használatával kapcsolatos adatok (IP-címet is ideértve) Google számára történő gyűjtését, illetve ezen adatok Google általi kezelését, amennyiben letölti és telepíti a következő linken keresztül elérhető böngésző plugint: böngésző plugin oldal

Tiltakozás az adatgyűjtés ellen Ön megakadályozhatja az adatai Google Analytics általi gyűjtését oly módon, hogy a következő linkre kattint. Ekkor egy opt-out-sütit helyez el, amely megakadályozza az adatai gyűjtését az adott weboldal jövőbeli meglátogatásakor:

Google Analytics inaktiválása 

Google Maps

Ez az oldal egy API segítségével használja a Google Maps térképszolgáltatást. A szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. A Google Maps funkcióinak használatához szükség van az IP-cím elmentésére. Ezeket az információkat rendszerint a Google valamelyik egyesült államokbeli szerverére továbbítják, és ott kerülnek tárolásra.

Ezen oldal szolgáltatójának nincs befolyása ezen adattovábbításra. A Google Maps szolgáltatást azért használjuk, hogy az online ajánlataink megjelenése vonzóbb legyen, és hogy könnyebben meg lehessen találni az általunk a weboldalon megadott helyeket. Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bek. f pontja értelmében ez jogos érdeknek minősül.

A felhasználók adatainak kezelésével kapcsolatban további információk találhatók a Google adatvédelmi nyilatkozatában.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Amennyiben a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével keres meg bennünket, akkor az űrlapon megadott adatait és az Ön által ott megadott elérhetőségi adatokat is tároljuk a megkeresés feldolgozása céljából és arra az esetre, ha utólagos kérdések merülnek fel részünkről. Ezeket az adatokat nem adjuk tovább az Ön hozzájárulása nélkül. Így a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok kezelése kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történik (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bek. a pont).

Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő, ha egy nem hivatalos üzenetet küld nekünk e-mailben. A visszavonás előtti adatfeldolgozási folyamatok jogszerűségét a visszavonás nem érinti. Az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat addig őrizzük, amíg azok törlését nem kéri tőlünk, vissza nem vonja a tároláshoz adott hozzájárulását vagy nem teljesül az adattárolás célja (például a megkeresés feldolgozásának lezárása után). A kötelező érvényű törvényi rendelkezések – főként a tárolási időtartamok – változatlanul fennállnak.

Vimeo

A videók alkalmazásához többek között a Vimeo szolgáltatót használjuk. A Vimeo üzemeltetője a Vimeo, LLC székhelye: 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Ha megnyit egy ilyen funkcióval rendelkező weboldalt a honlapunkon – például a „Média“ oldalt –, akkor kapcsolat jön létre a Vimeo szerverekkel és ennek során megjelenik a videó. Ezáltal adatokat küld a Vimeo szervernek arról, hogy az internetes oldalaink közül melyiket látogatta meg. Amennyiben ennek során be van jelentkezve mint a Vimeo tagja, akkor a Vimeo ezeket az információkat hozzárendeli az Ön személyes felhasználói fiókjához. A funkció használatakor, például egy videó start gombjának a megnyomásakor ezt az információt is hozzárendeli az Ön személyes felhasználói fiókjához. Ezt a hozzárendelést úgy akadályozhatja meg, ha az internetes oldalunk használata előtt kijelentkezik a Vimeo felhasználói fiókjából és törli a Vimeo megfelelő sütijeit.

Ha megnyit egy ilyen funkcióval rendelkező weboldalt a honlapunkon – például a „Média“ oldalt –, akkor kapcsolat jön létre a Vimeo szerverekkel és ennek során megjelenik a videó. Ezáltal adatokat küld a Vimeo szervernek arról, hogy az internetes oldalaink közül melyiket látogatta meg. Amennyiben ennek során be van jelentkezve mint a Vimeo tagja, akkor a Vimeo ezeket az információkat hozzárendeli az Ön személyes felhasználói fiókjához. A funkció használatakor, például egy videó start gombjának a megnyomásakor ezt az információt is hozzárendeli az Ön személyes felhasználói fiókjához. Ezt a hozzárendelést úgy akadályozhatja meg, ha az internetes oldalunk használata előtt kijelentkezik a Vimeo felhasználói fiókjából és törli a Vimeo megfelelő sütijeit.

×

Ez a weboldal sütiket használ annak érdekében, hogy felhasználóbarát internetezési élményt nyújtson. Ha tovább lép, akkor azt úgy értelmezzük, hogy egyetért a sütik használatával. Datenschutzerklärung

Ez a weboldal sütiket használ annak érdekében, hogy felhasználóbarát internetezési élményt nyújtson. Ha tovább lép, akkor azt úgy értelmezzük, hogy egyetért a sütik használatával.

Schließen