Termékek és komponensek

A Polytechnik komplex innovatív megoldásokat kínál, specializálva és optimalizálva bármilyen biomassza tüzelőanyagra, a vevői igényeknek megfelelően.

Termékek és komponensek

A Polytechnik komplex innovatív megoldásokat kínál, specializálva és optimalizálva bármilyen biomassza tüzelőanyagra, a vevői igényeknek megfelelően.

A biomassza tüzelőanyagban tárolt energia környezetbarát és hatékony kinyeréséhez innovatív és jól bevált technológiai elemek kombinációit használjuk.

A Polytechnik létesítményei az adott feladatnak leginkább megfelelő megoldással egyedileg kerülnek tervezésre, hogy biztosítsák a hatékony működést, alacsony károsanyag kibocsátás mellett. Minden üzemállapotban a számítógépes vezérlés gyűjti az üzemeltetési paramétereket értékeit és azok elemzésével biztosítja a hatékony energiatermelést alacsony károsanyag kibocsátás mellett. Minden adat és paraméter a vezérlő PC-n megjeleníthető, grafikonos, vagy statisztika formájában.

FŐBERENDEZÉSEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

A VÁZLATTÓL AZ ÜZEMELÉSIG

A biomassza tüzelésű rendszerek tervezése és építése nem csak technológiailag komplex feladat. Szakértőink ezért vevőinket az első vázlattól az üzemeltetésig segítik 3000 megvalósult létesítmény tapasztalatával.

Többek között az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

N

létesítmény tervezés a vevő igényeinek megfelelően, a rendelkezésre álló biomassza tüzelőanyagra.

N

tüzeléstechnikai tesztek és áramlási szimulációk

N

engedélyezési tervek készítése

N

3D modellezés az egész üzemre vonatkozóan

N

méretezési számítások az egyes berendezésekre

N

gyártmánytervek készítése a főberendezésekre

N

a főberendezések gyártása a Polytechnik gyárakban, vagy hosszú-távú partnereik üzemeiben

N

csomagolás és szállítmányoztás globálisan

N

építés szerelés projektvezetéssel, vagy a teljes felelősségvállalás mellett

N

csőszerelés és kábelezés

N

próbaüzemi vizsgálatok elvégzése

N

betanítás és átadás üzemeltetésre

N

javítás és optimalizálás

TÜZELŐANYAG TÁROLÁS ÉS TOVÁBBÍTÁS

A Polytechnik által nyújtott szolgáltatás a trervezéstől az üzemeltetésig magában foglalja a teljes tüzelőanyag logisztikai rendszert a tárolástól az adagolásig. A több ezer rendszernél és a több tucat tüzelőanyagnál szerzett tapasztalattal a megrendelő igényeinek megfelelő, biztonságosan és megbízhatóan működő rendszert tudunk telepíteni.

TÜZELŐANYAG TOVÁBBÍTÁS

A továbbító és adagoló rendszereket a tüzelőanyag jellemzőihez igazítjuk. Ezzel biztosítható az elakadás mentes üzem és az alacsony energiaigányű tüzelőanyag továbbítás.

N

vibró-, láncos- és szalagos továbbítás

N

csigás adagolás és továbbítás

N

hidraulikus adagolás és továbbítás

N

osztályozó és leválasztó rendszerek

N

mágneses leválasztók

N

tűzgátak

TÜZELŐANYAG TÁROLÁS

A mennyiség, az anyag tulajdonságai, illetve a keretfeltételek függvényében a tüzelőanyag tárolásra, egyebek mellett az alábbi kitároló megoldások alkalmazhatóak:

N

hidraulikus éklétrás rendszerek

N

kör és négyzetes bolygató rendszerek

N

darus megoldások

N

toploader

N

ömlesztett anyag kitároló rendszerek

TÜZELŐBERENDEZÉS

A hoszzú-távon is megbízhatóan és környezetbarát módon működő biomassza és faipari melléktermék tüzelő berendezés évtizedes tapasztalatot és a célnak megfelelő tüzelőberendezést igényel. Különösen igaz ez alacsony fűtőértékű és/vagy szennyezett biomassza esetében, ahol akár vízhűtéses rostélynak, vagy adiabatikus tüzelőrendszernek is létjogosultsága van.

Évizedes tapasztalatunknak és kutatási-fejlesztési tevékenységünknek köszönhetően ismerjük a különböző szárító, tüzelési és elgázosítási rendszereket.

A teljesen automatizált tüzelőanyag adagoló rendszerek automatikusan a legoptimálisabb módon juttatják a biomasszát a tűztérbe. A többzónás tűztér a biomassza tulajdonságainak megfelelően szárítja, gázosítja, majd kiégeti a tüzelőanyagot. Az égési levegő és füstgáz ventillátorok melyek kimondottan az egyes tüzelési zónákhoz vannak vezérleve, biztosítják az optimális tűztér hőmérsékletet a pirolízishez és a felszabaduló gázok elégetéséhez. Összességében így biztosítható a teljes kiégés, az alacsony emisszió és a legmagasabb hatásfok.

TÜZELÉSTECHIKAI RENDSZEREK

N

levegő és vízhűtéses vízszintes és lépcsős rostély

N

rostély nélküli és kombinált rendszerek

N

stacioner fluidtüzelés

ADIABATIKUS TÜZELÉS

N

egyenáramú, ellenáramú és középáramú tüzelés

N

egy-, kettő, vagy többhuzamú megoldások

N

faelgázosítás

KAZÁN TECHNOLÓGIA

A forró füstgázok energiájának hasznosítására a Polytechnik a műszaki megoldások széles skáláját kínálja, melyek tartós, robusztus berendezések. A hőhasznosító kazánokat automatikus hőcserélő felület tisztító egységgel szereljük, hogy garantálható legyen a legmagasabb hatásfok minden terhelésnél, alacsony karbantartási költség mellett.

KAZÁNTÍPUSOK

N

Víz- és füstcsöves kazánok

N

Termoolaj kazánok

N

egy-, kettő, vagy többhuzamú megoldások

FŰTŐKÖZEGEK

N

melegvíz 110°C-ig

N

forróvíz 200°C-ig

N

telített gőz 68 bar-ig

N

alacsony nnyomású gőz 1 bar-ig

N

túlhevített gőz 480°C-ig

N

termoolaj 320°C-ig

N

meleg/forró levegő

N

forrógáz

ÜZEMELTETÉSI MÓDOK

N

állandó felügyelettel, vagy felügyelet nélkülli üzem

AZ ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK

N

Nyomástertó Berendezések Irányelve PED 97/23/EG

N

PB10-574-03

N

EN 12952

N

EN 12953

SALAK ELTÁVOLÍTÓ RENDSZER

A tüzelés során a tüzelőanyagból visszamaradó salakot a berendezés automatikusan távolítja el.

Tapasztalatunk szerint az alábbi rendszerek megbízhatóan és alacsony költséggel alkalmazhatóak:

N

hamu(billenő)zárak

N

vibrációs, szalag és láncos pályák

N

csigás szállítók

N

hamu kezelő és osztályozó rendszerek

AUTOMATIZÁLÁS

A Polytechnik létesítmények vezérlése és szabályozása

Rendszereink ipari vezérlő számítógépekeket használnak (PLC). Az energiatermelés automatizálásához a a rendszer folyamatosan figyeli az üzemi paramétereket: oxigénszint, tűztér hőmérséklet, füstgáz visszavezetés, füstgáz és égési levegő hőmérséklet, tüzelőanyagmennyiség és nedvesség, előremenő és visszatérő fűtőközeg hőmérséklet, valamint gőzhőmérséklet.

Az üzemek működése teljesen automatizált. A vezérlés a pillanatnyi tüzelőanyag jellegét figyelembe véve a fogyasztói igényei szerint állítja be az üzemi paramétereket.

Modell alapú szabályozás (Model-based regulation MBR)

A Polytechnik jelenleg egyedüli szállítóként épít be rendszereibe modell alapú üzemszabályozást.

Az általunk kifejlesztett rendszerprogram már több rendszerben sikeresen működik. Lényege, hogy a tüzelőberendezés, a kazán és tüzelőanyag jellemzői alapján a pillanatnyi hőigények figyelembevételével a rendszer megpróbálja előrecsatolással az üzemi paramétereket beállítani (ventilátorok fordulatszáma, szabályozók pozíciója, tüzelőanyag-ellátása stb.) Következésképpen a szabályozórendszereknek csak a számítási modell és a valódi üzem közötti kis eltérések kompenzálása szükséges, ami lehetővé teszi az alapjelértékek pontosabb követését.

A tüzelőanyag-jellemzők változásait a rendszer automatikusan felismeri és a vezérlés ezt figyelembe véve avatkozik be. Ez a módszer biztosítja a berendezés működésének stabilitását és az emissziós értékek betartását.

FOLYAMAT MEGJELENÍTÉS

A kezelő számára készített üzem és a folyamat megjelenítőt a lehető legegyszerűbb struktúrával, átláthatóan alakítjuk ki. Igény esetén minden üzemi paraméter a Polytechnik rendszerében figyelemmel kísérhető egy grafikonon, vagy statisztikában.

N

a folyamtok és az értékek grafikus megjelenítése

N

tűztér és huzamkamerák képének megjelenítése

N

üzemirányítás a Polytechnik egyénre szabott felhasználói felületén keresztül

N

a mért értékek és a folyamatok naplózása

N

riport készítés és értesítések küldése

N

a mért értékek archiválása

N

hozzáférési jogosultságok beállítása

A berendezések sematikus megjelenítése egyszerű és gyors áttekintést ad az egyes berendezések, valamint a részegységek állapotáról.

A megjelenítő rendszer egyben lehetővé teszi, hogy a célértékeket nemcsak helyben, hanem akár távolról (okostelefonról, tabletről, stb. ) beállítsa az üzemeltető.

FÜSTGÁZ TISZTÍTÁS ÉS KEZELÉS

A tüzelőanyagtól, a rendszer méretétől és a vevői igényektől függően a füstgázokat megtisztítjuk mielőtt a kürtőn keresztül a környezetbe vezetnénk.

Általában az alábbi szennyezőanyag komponensek határérték alatti mennyiségét kell garantálni:

N

szénmonoxid (CO)

N

szilárd anyag (PM10, PM2,5)

N

nitrogén oxidok (NOx)

N

szerves szénvegyületek (VOC/HC)

N

klór és kénvegyületek (HCl and SOx)

N

nehézfémek

N

dioxinok és furánok (PCDDs/PCDFs)

A szennyezőanyag komponnensek kibocsátásának csökkentésére az alábbi technológiák váltak be a Polytechnik rendszerekben:

N

adiabatikus tüzelés zonális égési levegő adagolással

N

centrifugális leválasztók, multiciklonok

N

elektrosztatikus leválasztók (e-filterek)

N

cső és zsákos szűrők

N

elnyeletők és füstgáz kondenzátorok

N

adszorpciós és abszorpciós leválasztók adalékolással

N

denitrfikációs egységek (SNCR, SCR)

Néhány kritikus esetben a nedves tüzelőanyagból keletkező a füstgázzal távozó gőzt le kell választani.

Ennek elérésére több tucat létesítményünk rendelkezik szabadalmaztatott párátlanító egységgel, mely leválasztja a párát a füstgázból.

MARADÉK HŐ HASZNOSÍTÁS

A kazánból távozó füstgázok értékes hőeneregia tartalmának visszanyerésére különböző hőhasznosítókat alkalmaznak. Helyes tervezés esetén ezek a hőhasznosítók éppen annyira hűtik le a füstgázt, hogy az ne érje el a harmatpontot és a visszanyert hő például tápvíz, vagy égési levegő előmelegítésre használható. A méretezéstől függően a rendszer hatásfoka 5-10%-kal növehető.

A szabadalmaztatott vezérlő és szabályozó rendszerünkkel a különböző bypass rendszerekkel a hatásfok az aktuális tüzelőanyag jellemzők és a terhelés szintjének megfelelően változtatható.

LEGGYAKRABBAN ALKALMAZOTT HŐHASZNOSÍTÓK

N

tápvíz előmelegítő

N

termoolaj előmelegítő

N

épési levegő előmelegítő (LUVO)

N

tüzelőanyag szárító

HŐVISSZANYERÉS

A rendszer magas hatásfokának fenntartása érdekében nedves tüzelőanyag esetén minden üzemállapotban szükséges a füstgáz lehűtése harmatpont alá. A gőz kondenzációja során felszabaduló hő a fűtőközegnek átadásra kerül.

Ezeket a rendszereket gyakran nevezik füstgáz kondenzátoroknak. A látens hő jelentős mértékű, mely visszanyerése jelentősen csökkenti a tüzelőanyag igényt és a CO2 emissziót.

A Polytechnik létesítményekben ezek a rendszerek általában fűtőművekben, üvegházakban, szárítók fűtésénél működnek. A kondenzációs üzemű látens hő hasznosításnál a hatásfok a fűtőérték 100%-át meghaladja (vö: égéshő – fűtőérték).

Kontaktieren Sie uns

Sie wollen mehr über unsere Anlagen und Ihre Möglichkeiten erfahren?

Rufen Sie uns an – unter +43 2672 890-0, schreiben Sie uns eine Email an office@polytechnik.at oder nutzen Sie folgend unser Kontaktformular.    ×

    Ez a weboldal sütiket használ annak érdekében, hogy felhasználóbarát internetezési élményt nyújtson. Ha tovább lép, akkor azt úgy értelmezzük, hogy egyetért a sütik használatával. Datenschutzerklärung

    Ez a weboldal sütiket használ annak érdekében, hogy felhasználóbarát internetezési élményt nyújtson. Ha tovább lép, akkor azt úgy értelmezzük, hogy egyetért a sütik használatával.

    Schließen