Produse și componente

Polytechnik oferă soluții inovative și sisteme holistice – special adaptate și optimizate pentru diferiți combustibili biogeni și conform celor mai ridicate cerințe ale clientului.

Produse și componente

Polytechnik oferă soluții inovative și sisteme holistice – special adaptate și optimizate pentru diferiți combustibili biogeni și conform celor mai ridicate cerințe ale clientului.

Pentru a converti energia stocată în diferite tipuri de biomasă în diferite sisteme de energie, în cel mai eficient mod, cu economie de energie și cu protecția mediului înconjurător se folosesc tehnologii inovative și componente ale instalației foarte bine testate.  

Pentru a garanta cea mai ridicată eficiență și cele mai reduse emisii pentru fiecare tip de operațiune, instalațiile Polytechnik sunt concepute individual pentru fiecare amestec relevant de combustibil și caz de utilizare. În fiecare mod de utilizare, sistemele de control acționate de calculator analizează și optimizează în mod continuu toți parametrii , pentru o utilizare eficientă a instalației , cu emisii reduse și o disponibilitate ridicată. Cu ajutorul vizualizării procesului toate datele și parametrii sunt prelucrați și sunt prezentați ca imagini, diagrame și statistici.

COMPONENTE ȘI SERVICII PRINCIPALE:

DE LA CONCEPT LA FUNCȚIONARE

Planificarea și construcția instalațiilor de energie cu biomasă nu este complexă doar din punct de vedere tehnic, ceea ce experții noștri pot deduce bazat pe experiența lor de peste 3,000 de instalații și operarea propriilor instalații de încălzire, ci și pentru suportul clienților de la conceperea instalației până la operarea ei.

Printre altele se realizează aici următoarele servicii:

N

designul instalației bazat pe cerințele clientului, prevederile de emisii și reguli de autorizare și fluxul de curent rezidual/biomasă.

N

teste de combustie și simulare CFD (în cazul combustibililor speciali)

N

descrierea procedurală și planificarea

N

planificarea în detalii 3D a întregii instalații

N

calcularea detaliilor componentelor instalației

N

schițele detaliate și de finisare ale componentelor individuale

N

producția componentelor instalației în propriile fabrici Polytechnik și în cazul partenerilor selectați pe termen lung

N

ambalajul corespunzător pentru transport și trimiterea către clienții noștri pe plan mondial

N

instalarea instalației cu ajutorul managerilor puși la dispoziție sau cu răspunderea completă a Polytechnik

N

conducte și instalații electrice

N

testarea instalației și punerea în funcțiune

N

instrucțiunile operatorului și predarea instalației

N

service-ul instalației și optimizările

TRANSPORTOR COMBUSTIBIL și DEPOZITARE

Gama de servicii Polytechnik , de la planificare la utilizarea instalației , cuprinde întreaga logistică a combustibililor , de la depozitarea intermediară până la încărcarea în camera de ardere. Pe baza experienței noastre vaste din mii de instalații și zeci de combustibili, tehnologia silozului, a buncărului, a depozitării și transportării este configurată individual și conform nevoilor clientului.

TRANSPORTORUL COMBUSTIBILULUI

Sistemele de transportare și dozare special reglate pe caracteristicile relevannte ale combustibililor, garantează o alocare fără probleme și eficientă energetica a diferitelor tipuri biomase către instalatia energetica.

N

transportoare cu vibrații, cu lanț continuu și cu curea

N

transportor cu surub ( tip melc) și alimentatoare

N

sisteme transportoare și de alimentare hidraulice

N

instalații de sortare și site

N

separatoare magnetice

N

dispozitive de siguranță incendiu

DEPOZITARE COMBUSTIBIL

În funcție de volum, tipul de material transportat și condițiile cadru, au fost utilizate cu succes următoarele sisteme de evacuare/descărcare:

N

platforme mobile hidraulice

N

dispozitive de descărcare siloz rotunde și pătrate

N

sisteme cu macara

N

dispozitive de încărcare superioare

N

platforme încăperi

INSTALAȚIA DE ARDERE

Utilizarea compatibilă cu mediul înconjurător, de succes și de încredere a fluxului de deșeuri de lemn și biomasă , necesită o experiență de zeci de ani și sisteme de ardere și combustie special concepute. În special , în cazul combustibililor impuri și/sau cu o valoare calorică redusă, instalațiile de ardere adiabatice au fost executate cu sisteme cu răcire pe apă.

Pe baza experienței de zeci de ani și a cercetării și dezvoltării inovative, sistemele de uscare, gazificare și ardere se folosesc pentru utilizarea energetică a biomasei.

Prin reglarea complet automată a combustibilului, biomasa se distribuie în mod optim prin sistemul de ardere. Combustibilul distribuit în mai multe divizii pentru diferite procese și fabrici și este pre-uscat pentru gasifiere și precombustia din sistem. Ventilatoarele de aer și de evacuare, care sunt specific reglate pentru zonele relevante , asigură un control optim al temperaturii și amestecul de piroliză și gaze de combustie cu oxigen și astfel oferă o ardere completă, emisii reduse și un grad de eficiență ridicat.

SISTEME DE ARDERE

N

grilaje plate și cu trepte cu răcire pe aer și pe apă

N

instalații de ardere fără grilaje și combinații

N

pat presurizat staționar

INSTALAȚII DE ARDERE ADIABATE

N

instalații der ardere cu curent concomitent, contracurent și curent mediu

N

instalație de ardere simplă, dublă și multiplă

N

gazificator lemn

TEHNOLOGIA CAZANULUI

Pentru a transfera energia gazelor fierbinți din camerele de ardere către sistemului de utilizare al căldurii, Polytechnic pune la dispoziție în domeniul tehnologiei cazanului o gamă vastă de instalații cu cazan , robuste și durabile. Pentru a asigura cea mai ridicată eficiență a întregii game de sarcini, pentru a garanta costuri de operare și de întreținere reduse, schimbătoarele de căldură sunt prevăzute cu sisteme de curățare a suprafețelor fierbinți.

TIPURI DE CAZANE

N

cazane cu tubulatură pentru apă și gaze

N

cazane cu ulei diatermic

N

mod de construcție simplu, dublu și multiplu

PURTĂTOR DE CĂLDURĂ

N

apă caldă (până la 105°C)

N

apă fierbinte (până la 200°C)

N

abur saturat (până la 68 bar)

N

abur joasă presiune (până la 1 bar)

N

abur supraîncălzit/fierbinte (până la 480°C)

N

ulei diatermic (până la 320°C)

N

aer cald/fierbinte

N

aer fierbinte

MODURI DE OPERARE

N

cu sau fără monitorizare individuală

STANDARDE DE EXECUȚIE

N

Directiva Europeană pentru echipamente sub presiune PED 97/23/CE

N

PB10-574-03

N

EN 12952

N

EN 12953

SISTEME DE ÎNDEPĂRTARE A CENUȘII

Cenușa rezultată în urma arderii lemnului și biomasei este descărcată din sistem în mod complet automatizat prin intermediul sistemelor cu uzură redusă și este transferată în recipiente resp.silozuri pentru o depozitare temporară.

Următoarele sisteme Polytechnik s-au dovedit a fi deosebit de fiabile și cu un nivel scazut de întreținere:

N

clapete pentru blocarea cenușii

N

transportor cu vibrații, curea și lanț

N

transportor cu surub ( tip melc )

N

instalații de depozitare și sortare a cenușii

TEHNOLOGIA DE AUTOMATIZARE

Controlul și reglarea instalațiilor Polytechnik

Comanda și reglarea complet automată a instalației de energie are loc printr-un automat programabil , care traduce în semnale de comandă admisia de oxigen, temperatura camerei de ardere, recircularea gazelor arse, temperatura aerului și a gazelor de ardere, cantitatea și umiditatea materialului, temperatura de admisie și de retur, presiunea aburului și a sistemului și consumul consumatorilor individuali.

Operarea instalației este complet automată, de la introducerea biomasei până la comanda producătorului de energie în funcție de necesarul consumatorului la care ajunge energia.

Prin reglarea bazată pe model (MBR)

Polytechnik este în prezent singurul furnizor al unei instalații cu reglare pe bază de model din întreaga lume.

Această reglare, care a fost dezvoltată și pusă în practică de mai multe ori ,folosește un model fizic al arderii și schimbătorul de căldură pentru a prezice intern, cât mai precis posibil, parametrii necesari (numărul de rotații al ventilatorului, pozițiile clapetelor, alimentarea cu combustibil etc.) În consecință sistemele de reglare trebuie doar să compenseze deviațiile mici dintre modelul de calcul și instalația reală, ceea ce implică o respectare mai precisă a valorilor nominale stabilite.

Modificările caracteristicilor combustibilului sunt recunoscute în mod automat și luate în considerare, ceea ce asigură o stabilitate a utilizării instalației. În urma unor măsurători comparative s-a stabilit o economie de combustibil și au generat costuri de operare de 3 până la 5% mai mici, în comparație cu reglementările convenționale.

VIZUALIZAREA PROCESULUI și A INSTALAȚIEI

Vizualizarea instalațiilor și a proceselor este denumită și ca interfață între om și mașină (HMI). În primul rând obiectivul Polytechnik este de a crea o utilizare cât mai prietenoasă a instalației pentru clientul nostru. Toți parametrii instalației sunt prelucrați la cerere , prin intermediul vizualizării procesului Polytechnik și sunt documentați în grafice individuale precum și în diagrame și statistici:

N

vizualizarea complet grafică a parcursului proceselor și stărilor

N

camere in zona de ardere

N

operarea instalației prin intermediul suprafeței de comandă Polytechnik cu meniu propriu și bară de unelte

N

arhivarea măsurătorilor și a notificărilor într-o bază de date a procesului

N

raportarea și confirmarea evenimentelor

N

protocolarea datelor actuale ale procesului și a datelor arhivei

N

administrarea utilizatorului și a drepturilor de acces.

Componentele instalației salvate și înregistrate schematic permit o vizualizare simplă și clară a condițiilor și funcțiilor componentelor individuale ale instalației și ale instalației pe ansamblu. Chiar și cele mai mici deviații de la parametrii presetați vor fi afișate și se va reveni automat la condiția dprestabilit dorita.

Acest tip de vizualizare facilitează nu doar prezentarea pe un monitor sau pe un panou de control, ci și modificările punctelor stabilite pentru toți parametrii prin acces la distanță (computer, smartphone, tabletă, etc.) , dacă este necesar.

CURĂȚAREA GAZELOR ARSE și INTRETINERE

În funcție de combustibil, dimensiunea instalației și solicitările clientului , gazele de evacuare din instalațiile cu energie biomasă se curăță înainte de a ajunge în aer liber din instalație.

Substanțe care se reduc în mod normal, respectiv a căror valoare limită garantată trebuie să sfie sub limita maxim admisa , sunt:

N

monoxid de carbon (CO)

N

particule praf (PM10, PM2.5)

N

oxid de nitrogen (NOx)

N

hidrocarburi organice (VOC / HC)

N

clorină și compuși sulfurici (HCl și SOx)

N

metale grele

N

dioxine și furani (PCDDs/PCDFs)

Pentru instalațiile de energie Polytechnik sunt folosite următoarele tehnologii cu succes care reduc aceste emisii:

N

instalații de ardere adiabatice cu blocare de aer

N

separatoare centrifugale precum și instalații cu cilconi simpli și multipli

N

precipitatori electrostatici (E-Filter)

N

filtre pentru conducte și sac filtru

N

epuratori de gaze și condensatori gaze arse

N

instalații de absorbție și absorbție cu dozare de aditivi

N

instalații de denitrificare (SNCR și SCR)

În anumite zone critice de amplasare a instalației, emisiile de abur care sunt vizibile trebuie eliminate atunci când se folosesc combustibili și temperatura exterioară este joasă.

Pentru a obține acest lucru, zeci de instalații Polytechnik folosesc așa-numitele sisteme de devaporizare care folosesc proceduri patentate pentru a elimina aburul din orificiul de evacuare al hornului.

UTILIZAREA CĂLDURII REZIDUALE

Pentru a nu depriva instalația cu cazan de energie reziduală valoroasă și pentru a economsi combustibil și costuri de operare, pe cazane se instalează diverși schimbători de căldură în aval pentru instalațiile Polytechnik. Dacă sunt montate corect, acestea răcesc gazele reziduale până cu puțin înainte de punctul de condens și căldura câștigată este folosită pentru preîncălzirea apei de alimentare, pentru ridicarea temperaturii de retur și/sau pentru preîncălzirea aerului de ardere. În funcție de design eficiența instalației poate fi crescută cu 5 până la 10%.

Sistemele de reglare și de control patentate ,în combinație cu alte sisteme de bypass, permit clienților noștri să adapteze gradul de eficiență pentru fiecare combustibil și condițiile de încărcare. Și în acesta caz, pentru a garanta costuri de operare și întreținere reduse, schimbătoarele de căldură sunt prevăzute cu sisteme automate de curățare a suprafețelor de ardere.

CELE MAI COMUNE MODELE:

N

economizator de apă caldă și apă de alimentare

N

economizator ulei diatermic

N

preîncălzire aer ardere

N

uscător combustibil

RECUPERAREA CĂLDURII REZIDUALE

Pentru a menține o eficiență ridicată a instalației în fiecare moment de utilizare chiar și cu combustibili umezi, gazele arse pot fi răcite sub punctul de condens al gazului. Astfel, aburul și substanțele însoțitoare (inclusiv praful fin) sunt condensate și căldura de condens eliberată este transferată apoi către un mediu de suport al căldurii (temperatură joasă).

Aceste sisteme, denumite deseori și instalații de condens pentru gazele de evacuare, folosesc conținutul latent de căldură al gazului de evacuare și reduc alimentarea cu combustibili și emisiile de CO2.

Cu instalațiile Polytechnik aceste sisteme sunt utilizate în principiu pentru sistemele de încălzire locale și districtuale, uscătoare de combustibil și de rumeguș și deseori în combinație cu instalațiile de devaporizare. Instalațiile Polytechnik ating un grad de eficiență de peste 100% în ceea ce privește valoarea de încălzire inferioară.

Contact:

Vreți să aflați mai multe despre instalațiile noastre și despre posibilitățile dumneavoastră?

Sună-ne la +43 2672 890-0, scrieți-ne un e-mail office@polytechnik.at sau folosiți formularul nostru de contact.    ×

    Această pagină web folosește Cookies pentru a permite o navigare adaptată utilizatorului. Dacă continuați, se presupune că sunteți de acord cu utilizarea de Cookies. Datenschutzerklärung

    Această pagină web folosește Cookies pentru a permite o navigare adaptată utilizatorului. Dacă continuați, se presupune că sunteți de acord cu utilizarea de Cookies.

    Schließen